Eksperci programowania

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Kochanowicach, jest realizowany projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Eksperci programowania w podregionie bytomskim". Liderem Projektu jest Wyższa Szkoła Humanitas z Sosnowca oraz Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły.

Projekt jest realizowany w 23 szkołach podstawowych w podregionie bytomskim. Dzieci poprzez zabawę uczą się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr lub Baltie. Zajęcia odbywają się z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2. Pozwalają one w formie zabawy rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie komutacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego. W trakcie trwania programu wszyscy nauczyciele klas I-III SP zostali przeszkoleni i przygotowani do prowadzenia zajęć z podstaw programowania, zdobyli umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej . Nauczyciele odbyli 45 godzin szkoleń teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych z uczniami w ramach zajęć pozalekcyjnych.

W ramach projektu szkoła nasza otrzymała:

W nowej podstawie programowej Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało jako szczególnie istotne wdrażanie w procesie edukacyjnym umiejętności logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami i korzystania z różnych źródeł informacji. Projekt "Eksperci Programowania..." wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli i uczniów w tym zakresie.